MESURES PREVENTIVES

MESURES PREVENTIVES

EN ESTE APARTAT ES DETALLEN UNAS  MESURES SANITÀRIES GENERALS PER A FER ENFRONT DE LA PREVENCIÓ DE LA COVID. ESTES MESURES S’ACTUALITZARAN EN ESTE APARTAT I S’APLICARAN EL DIA De l’ESDEVENIMENT EN FUNCIÓ DE LA VIGÈNCIA I DISPOSICIÓ QUE INDIQUEN LES AUTORITATS SANITÀRIES.

Públic assistent

ÚS OBLIGATORI DE LA MASCARILLA

DISTÀNCIA DE SEGURETAT

Estada i desplaçaments d’ús de barres y/o neteges, així com per a l’entrada i eixida del recinte

Instal·lacions i treballadors

FORMACIÓ

Personal format sobre protocols COVID-19

SENYALITZACIÓ DE DISTÀNCIA DE SEGURETAT I PROTOCOLS

ELEMENTS DE PROTECCIÓ

Personal dotat amb elements de protecció individual (EPI)

DESINFECCIÓ I NETEJA De l’ESPAI

Instal·lacions desinfectades, abans, durant i després de l’esdeveniment

SEGUIX EN TOT MOMENT LES INDICACIONS DEL NOSTRE PERSONAL DE SEGURETAT. GRÀCIES PER LA TEUA COL·LABORACIÓ. #CULTURASEGURA