PROJECTE SOCIAL

COL·LABORA AMB UN PROJECTE SOCIAL D'AGRICULTURA SOLIDÀRIA I INSERCIÓ SOCIAL DE PERSONES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT

REBROT és un projecte solidari d’inserció social i laboral gestionat per l’Associació Àmbit. Una aposta per l’agricultura social per a la reinserció de persones en situació de vulnerabilitat, amb la intenció de contribuir al desenvolupament de les seues capacitats oferint-los l’oportunitat de trobar una ocupació (o l’accés a un procés terapèutic i d’integració social) que els permeta dur a terme una vida autònoma i que alhora els aporte millores en la seua salut física i mental.

En el present context de crisi socioeconòmica, l’Agricultura Social apareix com una clara mostra d’innovació social, estretament relacionada amb l’acció col·lectiva, la cohesió i la interacció activa de les persones amb els recursos locals com a mecanisme per a una inserció laboral real, independentment de la seua condició social.

PROJECTE

És per això que considerem l’Agricultura Social i Terapèutica com a model d’Innovació perquè sorgeix de la interacció entre unes certes necessitats socials, la revaloració de l’agricultura, les noves tendències socioculturals i la voluntat de crear alternatives econòmiques amb una clara contribució social.

A través del treball en dos explotacions agràries cedides per persones col·laboradores, en la Partida de Dalt de Campanar.

Dirigit al col·lectiu vulnerable amb la intenció de contribuir al desenvolupament de les seues capacitats oferint-los l’oportunitat de trobar una ocupació (o l’accés a un procés terapèutic i d’integració social) que els permeta dur a terme una vida autònoma i que alhora els aporte millores en la seua salut física i mental.

Consum de productes de proximitat, la producció ecològica i el desenvolupament comunitari.

Distribució de caixes de verdura solidàries.